• โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
  162 ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
  162 ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
  162 ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
  162 ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
  162 ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

อัลบัมทั้งหมด

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา "ฮักนะบงเหนือ"

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565

แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565

โครงการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565

ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

ประมวลภาพชัยชนะฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2564

กิจกรรมปรับพื้นฐาน

อำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2662

ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

รับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2562