ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม
ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนโรงเรียนบงเหนือวิทยาคม